+91 80 23190295

#75/9, 15th Main Road, 11th Cross, Muniswamappa Layout, J.C. Nagar, Kurubarahalli, Bangalore – 560 086.

Mon - Fri 8:45 am – 4:15 pm

School Committee

Atreya Vidyaniketan > About Us > School Committee


Anti – Bullying Committee for the Academic Year 2019 – 2020

Sl. No. NAME OF THE MEMBERS
1 Komala .M.V
2 Vanishree .G. Vanahalli
3 Mamatha .L
4 Jyothi .M Hebbar
5 Teja .C .G
6 Bharathi .S.V
7 Thirthan Kumar .C .D
8 Ravikumar .G.P
9 Shashikala .R
10 Arpitha .C
11 Punith .T .A


Members of Protection of Children from Sexual Offence (POCSO)

Sl. No. NAME OF THE MEMBERS
1 Komala .M.V
2 Sangeetha .V
3 Jyothi .M Hebbar
4 Teja .C .G
5 Sharada .P
6 Deepa Rajesh
7 Mantesh Harijan
8 Suma .C. G
9 N. Savitha Mahesh
10 Pashyanthee .N
11 Adarsh .C


Disaster and Fire Management Committee for the Academic Year 2019 –2020

Sl. No. NAME OF THE MEMBERS
1 Komala .M.V
2 Mamatha .L
3 Padma .K
4 Ravi Kumar .G.P
5 Chandrakala .M
6 Nagaraj .B .G
7 Rajeshwari .M
8 Mantesh Harijan
9 Thirthan Kumar .C .D
10 Mahadeva .C
11 Devaraj .K .R
12 Devi .V
13 Jayalakshmi
14 Devaraj .K .R
15 Prabhavathi