+91 80 23190295

#75/9, 15th Main Road, 11th Cross, Muniswamappa Layout, J.C. Nagar, Kurubarahalli, Bangalore – 560 086.

Mon - Fri 8:45 am – 4:15 pm

Cabinet

Atreya Vidyaniketan > About Us > School Cabinet


Atreya's Cabinet Leaders of 2019-2020

Role Name
School Captain Ms. Arpitha C
Vice–Captain Ms. Pashyanthee A.
Sports Captain Ms. Abhaya V. P.
Sports Vice-Captain Mr. Dhaush Raj
Band Captain Ms. Nidhi Prashant Upadhye
Rashtrakuta House
Captain Mr. Manoj Kumar V. K.
Vice-Captain Ms. Shalini .T
Chalukya House
Captain Mr. Sujan S. Shetty
Vice-Captain Ms. Varsha G.
Hoysala House
Captain Ms. Shrayana C.
Vice-Captain Ms. Pragna J.
Kadamba House
Captain Ms. Jeevith P
Vice-Captain Mr. Chirag U.